Etter ett år på Holtet videregående skole vil dommerne igjen bli innkvartert på Brannfjell skole

Brannfjell Skole

Grunnet oppussingsarbeider på Brannfjell skole i 2016 måtte dommere og veiledere, samt dommersekretariatet flytte inn på Holtet Videregående skole. Dette fungerte i all hovedsak bra for alle parter selv om det ble noen hundre meter lenger avstand til Ekebergsletta.

Nå er Brannfjell skole ferdig oppusset og dommeravdelingen vil flytte «hjem» igjen i NC 2017. Noe av grunnen til at man ikke kan bli værende på Holtet er at det ikke er plass nok til å innkvartere alle dommere og veiledere slik at KFUM-hallen fortsatt må benyttes. Da Brannfjell ligger vegg-i-vegg med KFUM-hallen er det naturlig at man går tilbake til å benytte Brannfjell som hovedlokasjon sammen med KFUM-hallen.

Oppussingsarbeidene på Brannfjell skole har gjort at Norway Cup sannsynligvis kan benytte noe flere rom, samt at det er kommet toaletter i hver etasje. Toalettfasilitetene i kjelleren på Brannfjell er også pusset opp.