I årets Norway Cup vil det være et prøveprosjekt med live kamprapportering på en del baner. Rapporteringen foregår via en liten telefon som dommeren benytter for å rapportere mål samt advarsler og utvisninger.

Alle 11-er baner på Ekeberg skal ha live kamprapportering

Instruks for bruk av telefonene finnes som PDF, samt på nett