Dommeravdelingen er i full gang med å gjennomgå innkomne påmeldinger. Det innhentes samtidig informasjon og uttalelser fra kretsene om påmeldte dommere.

Bekreftelser til uttatte dommere vil først kunne sendes ut etter at informasjon fra den enkeltes krets er mottatt, derfor vil det sendes ut bekreftelser i flere omganger.

Pr 10/6 er det sendt ut bekreftelser til dommere fra følgende kretser:

 • Akershus
 • Oslo
 • Indre Østland
 • Buskerud
 • Telemark
 • Agder
 • Sogn og Fjordane
 • Nordmøre og Romsdal
 • Trøndelag
 • Nordland
 • Finnmark
 • Sunnmøre
 • Hålogaland

NB! Det har ikke blitt sendt bekreftelse til veiledere enda, dette forventes gjort i løpet av uke 24.