Her vil du finne diverse info som er nyttig for deg som skal være dommer på Norway Cup, og for deg som vurderer å melde deg på!

Norway Cup er verdens største fotballturnering for barn og unge. Turneringen arrangeres hvert år i uke 31 i Oslo. Turneringen ble første gang avholdt i 1972 og har vokst fra de 420 lagene som deltok i den første turneringen til de 2199 lagene som deltok i 2016.

For mer info om Norway Cup generelt sjekk de offisielle nettsidene, www.norwaycup.no.

Hvert år deltar rundt 400 dommere fra ca 18 nasjoner.

Under finner du dommerspesifikk informasjon

For info om påmelding gå til Påmelding i menyen

Som dommer i Norway Cup dømmer man stort sett 3-5 kamper pr dag, mot slutten av turneringen er det sluttspill og da blir det også noe færre kamper pr dommer.

Dommere blir klassifisert for dømming i ulike klasser basert på hva man dømmer i egen krets. Norway Cup er en barne- og ungdomsturnering og høyeste klasse er Gutter og Jenter 19 år. I Norway Cup deltar det også mange lag i 7er klassene og det er mange lag i 7er ungdomsfotball slik at alle dommere må påregne å bli tildelt oppdrag i 7er fotball.

I tillegg til mange kamper er Norway Cup en sosial møteplass for dommere fra hele Norge i tillegg til mange andre land. De fleste dommere bor på samme skole.

På skolen serveres også alle måltider. Alle dommere får frokost, lunsj og middag.

Flere av kampene i turneringen spilles på andre felter enn Ekeberg. Alle feltene ligger i Oslo og for dommere settes det opp egen transport fra dommerskolen.

Dommeroppsettet til turneringen gjøres i all hovedsak fortløpende under turneringen da det erfaringsmessig er mye endringer på kampoppsett helt opp til og under turneringen. Dommeroppsettet blir offentliggjort kvelden i forveien. Det er derfor viktig at den enkelte dommer holder seg oppdatert. Oppsettet blir lagt ut på nett samt at det vil være oppslag på dommerskolen.

Sjekk ut punktene under for mer informasjon om hvordan komme seg til Ekeberg, oversikt over dommerhonorarer m.m.