Dommere som skal dømme kamper på utefeltene (felter utenfor Ekeberg) fraktes av egne dommerbusser.

Bussene har avgang fra Brannfjell skole, mellom skolen og KFUM hallen, og kjører til utefeltene.

Det vil være merket hvilket felt bussen kjører til. Noen busser kan kjøre til flere felt.
Bussene har følgende avgangstider (NB! Kontroller alltid rutetid i oppslag ved Dommersekretariatet):

Busstabell / Bus table

Avgang / Departure BrannfjellAvgang felt / Departure field
* Last bus will wait until matches are completed
07:15**07:30
08:1508:45
09:1509:45
10:1510:45
11:1511:45
12:1512:45
13:4514:00
14:4515:15
15:4516:15
16:4517:15
17:4518:15
18:4519:00
19:4520:00
20:45**21:15*
21:45**22:00*
Avgangstider for Dommerbussene / Departure times for the Referee buses