Dommere får et honorar pr kamp i Norway Cup. Størrelse på honorarene varierer basert på hvilket nivå og hvilken oppdragstype man har. Norway Cup dekker ikke kostnad for reise til/fra Oslo.

Norway Cup prefererer utbetaling av dommerhonorar til dommeres bankkonto. Vennligst oppgi kontonummer enten i påmelding eller til dommersekretariatet under turneringen.

Våre dommerhonorar (honorarer er de samme som i 2016. NB! Dette kan bli endret i forkant av turneringen):

Honorar/Fees 2017

ClassDommer/RefereeAssistent dommer / Assistant refereeVeileder/Assessor
A / Q100,-60,-80,-
B / R80,-60,-80,-
C / D / S / T70,-60,-80,-
7-er / 7-aside
(E/F/H/I/U/V/W)
60,-80,-
Kamphonorar / Match fees
Alle beløp i NOK / All fees shown in NOK
Honorar kan endres før turneringen / Fees are subject to change