Norway Cup spilles etter regler basert på NFFs lover og retningslinjer med noen mindre justeringer.
Vi ber alle våre dommere om å sette seg inn i hvilke regler som gjelder under Norway Cup og gjør oppmerksom på at det også kan være regler/tilpasninger som er forskjellig fra dommeres egen krets.

Alle dommere må påregne å dømme kamper i 7er fotball og vi oppfordrer alle til å sette seg ekstra godt inn i dette reglementet i forkant av turneringen.

Reglene finnes i nedlastbar pdf versjon på Norway Cups nettsider