For dommere under 18 år krever vi bekreftelse fra foresatte på at dommeren får lov til å delta under turneringen. Dette gjelder uansett om dommeren skal overnatte på dommerskolen eller ikke.

Bekreftelse-fra-foresatte_NC-2018

Bekreftelsen sendes enten pr post til:
Norway Cup
v/dommeravdelingen
P.b. 44 Bekkelagshøgda
1109 OSLO

på epost: post@ncdommer.org

eller den kan lastes opp her.

Trykk på knappen «Select file», finn filen som skal lastes opp og trykk så på «Upload file»
Upload files